Политика за поверителност

 1. Защо използваме личните ви данни?
  1. Предоставяйки Вашите лични данни, Вие се съгласявате, че Ние можем да ползваме информацията за:
   1. Предоставяне на услуга от наша страна.
   2. Отговаряне на ваши запитвания.
   3. Да ви предоставяме полезни съвети, полезна информация, продуктови новини и актуализации.
   4. Да ви уведомяваме за наши нови продукти и услуги.
   5. Информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение.
  2. Когато обработваме основните Ви лични данни и графичните Ви данни, и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги.
 2. Какво събираме?

  Ние събираме личните данни за идентифициране, които Вие ни предоставяте, представляващи информация, която Ви идентифицира. Подобно действие се извършва след Ваше потвърждение на направено искане за тази информация. Събраните данни може да включват Вашите:

  1. Име
  2. Адрес
  3. Телефонен номер
  4. Адрес на електронна поща
 3. Основанията, на които обработваме личните данни са: Ние обработваме идентификационните Ви данни, графичните Ви данни и други лични данни, за да предоставим продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както за да изпълним договорните и преддоговорни задължения към Вас.
 4. Какви данни обработваме?
  1. Данни за идентификация:
   1. Трите имена;
   2. Единен граждански номер или номер на лична карта;
   3. Постоянен адрес;
  2. Други данни:
   1. Информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:
    1. Електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
    2. Друга обратна връзка, която получаваме от вас;
    3. Лични данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер);
    4. Предпочитания за услугите, които ви предоставяме;
    5. Клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация на абонати/потребители;
 5. Как защитаваме вашите лични данни?

  “4 Вендета” ЕООД взима подходящи правни, организационни и технически мерки за защита на Вашата лична информация, в съответствие с приложимия Закон за защита на личните данни. Ние използваме набор от технологии за сигурност и процедури, които ни помагат да защитаваме Вашите лични данни от неразрешен достъп, ползване или разкриване. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

 6. Достъп:

  По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяването му или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните. Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас .Ние пазим информацията Ви само за периода, необходим да се изпълнят целите описани в тази политика за защита на личните данни, освен ако по-дълъг срок се изисква или се позволява от закона. Имате право на достъп до информацията, която сте ни предоставили. Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.